Til forsiden

Møder
De fleste af årets måneder afholder Det Danske Akademi et ordinært møde. På dagsordenerne indtager dets prisuddelinger en fremtrædende plads. Med jævne mellemrum afsættes der også tid til fremlæggelse af oplæg, med efterfølgende drøftelser blandt medlemmerne, om emner og spørgsmål der vedrører dansk litteratur og åndsliv. I særlige tilfælde kan de disse drøftelser udmunde i offentlige meningstilkendegivelser.

Forfattermødet
Akademiet arrangerer hvert år i slutningen af februar et todages forfattermøde. Omkring tyve danske forfattere, og en enkelt fra et af de andre nordiske lande, inviteres til at læse op af nye – også gerne ufærdige – tekster og til at diskutere dem med hinanden og med medlemmer af Akademiet. Et par regler overholdes nøje: Ingen af de tekster der læses må tidligere have været publiceret, og den oplæsende må ikke deltage i diskussionen af egne tekster.

Årsfest
Så tæt som muligt på Akademiets fødselsdag, den 28. november, afholdes årsfesten. Her fremlægger sekretæren en årsberetning, og her overrækkes Akademiets priser. Gennem mange år har festen fundet sted i Kunstindustrimuseet i København.