Til forsiden

Det Danske Akademi kan ifølge sin fundats indvælge skribenter, som på fremragende måde dyrker dansk sprog, eller som i væsentlig grad bidrager til dansk åndslivs udvikling.

Endvidere skal flertallet af de aktive medlemmer være skønlitterære forfattere. Nye medlemmer vælges af de allerede indvalgte. Medlemskabet er livsvarigt.

Et medlem kan på et tidspunkt erklære sig passivt og give afkald på sin stemmeret, men mister dermed ikke sin møderet. Den pågældendes plads bliver dog ledig. Det er endelig også muligt for et medlem at udtræde, med seks måneders varsel.

Til venstre en oversigt over nuværende medlemmer med optagelsesåret i parentes.
Klik på et navn for at læse hans/hendes biografi.


Foto: Torben Brostrøm