Til forsiden

Lasse Horne Kjældgaard (2013)

Født 2. juni 1974 i Hjørring. Cand.mag. i dansk og engelsk fra Københavns Universitet 2000. Ph.d. i nordisk litteratur 2005.
Direktør for Det Danske Sprog- og Litteraturselskab siden 2011. Lektor i dansk litteratur ved Københavns Universitet fra 2007.
Har skrevet bøger om litteratur- og kulturhistoriske emner: Tolerance – eller hvordan man lærer at leve med dem, man hader (sm. m. Thomas Bredsdorff, 2008), Sjælen efter døden: Guldalderens moderne gennembrud (2007) og Mellemhverandre: Tableau og fortælling i Søren Kierkegaards pseudonyme skrifter (2001). Har desuden skrevet bidrag til Dansk litteraturs historie (2006) og været med til at redigere grundbogen Litteratur: Introduktion til teori og analyse (2012) samt antologien Mere lys! Indblik i oplysningstiden i dansk litteratur og kultur (2002).
Kritiker ved Politiken siden 2003. Redaktør af tidsskriftet Kritik 2004-2012.
Medlem af diverse udvalg og bestyrelser, blandt andet af juryen for Danske Banks Litteraturpris 2007-2011 og af bestyrelsen for Finn Zinklars Fond samt suppleant i bedømmelseskomitéen for Nordisk Råds Litteraturpris.


Foto: Rie Neuchs