Til forsiden

Anne-Marie Mai (2014)

Født i 1953 i Aarhus og uddannet mag.art. i sammenlignende litteraturhistorie, Aarhus Universitet, 1978, lic. phil. i nordisk litteratur, Aarhus Universitet, 1982. Har siden 1999 været ansat som professor ved Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet. Formand for SDUs HCA Academy 2010-2014, formand for Forfatterskolens bestyrelsen, 2004-2011. Formand for Kulturministeriets Forskningsudvalg siden 2009, siden 2011 sekretær for den internationale forskersammenslutning for 1700-talsstudier, ISECS, og siden 2004 medlem af bestyrelsen for Arkiv for ny litteratur, Det Danske Forfatter- og Oversættercentrum, Hald Hovedgaard. Gæsteprofessor ved University College, London og ved Christian Albrechts Universität zu Kiel.

Har ledet en række større litterære forskningsprojekter og publiceret antologier og monografier om dansk litteraturhistorie, heriblandt Hvor litteraturen finder sted. Bidrag til dansk litteraturhistorie, bd. I-III, Gyldendal, 2010-2011; 100 Danish Poems from the Medieval Period to the Present Day, selected and edited by Anne-Marie Mai and Thomas Bredsdorff, translated by John Irons. Introduction by Anne-Marie Mai, Museum Tusculanums Forlag og Washington University Press, November 2011. Jeg har endvidere redigeret 4. udgave af Danske Digtere i det 20. århundrede, bd. I-III, Gads Forlag, 2000-2001.