Til forsiden

Anne-Marie Mai (2014)

Født i 1953 i Aarhus og uddannet mag.art. i sammenlignende litteraturhistorie, Aarhus Universitet, 1978, lic. phil. i nordisk litteratur, Aarhus Universitet, 1982. Har siden 1999 været ansat som professor ved Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet. Formand for SDUs HCA Academy 2010-2014, formand for Forfatterskolens bestyrelsen, 2004-2011. Formand for Kulturministeriets Forskningsudvalg 2009-2018; 2011-2016 sekretær for den internationale forskersammenslutning for 1700-talsstudier, ISECS, og siden 2004 medlem af bestyrelsen for Arkiv for ny litteratur, Det Danske Forfatter- og Oversættercentrum, Hald Hovedgaard. Gæsteprofessor ved University College, London og ved Christian Albrechts Universität zu Kiel. Leder af forskningsprojektet, ”Uses of Literature”, Danmarks Grundforskningsfond, 2016-2021.

Har desuden ledet en række større litterære forskningsprojekter og publiceret antologier og monografier om dansk litteraturhistorie, heriblandt Hvor litteraturen finder sted. Bidrag til dansk litteraturhistorie, bd. I-III, Gyldendal, 2010-2011; 100 Danish Poems from the Medieval Period to the Present Day, selected and edited by Anne-Marie Mai and Thomas Bredsdorff, translated by John Irons. Introduction by Anne-Marie Mai, Museum Tusculanums Forlag og Washington University Press, November 2011. Jeg har endvidere redigeret 4. udgave af Danske Digtere i det 20. århundrede, bd. I-III, Gads Forlag, 2000-2001 og udgivet monografien, Galleri 66 – en historie om nyere dansk litteratur, 2016.